Visitkort Online manual - page 15

r e t e t V I S I T K O R T
1 5
Ret de ønskede informationer i de
respektive felter.
Billede:
Ønsker du at ændre billede, se næste
side.
Klik på
ok
i nederste venstre hjørne.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...32
Powered by FlippingBook