Visitkort Online manual - page 16

r e t e t V I S I T K O R T
1 6
Billede:
Når du klikker her, kommer denne
menu frem.
Her har du mulighed for at ændre dit
billede fra visitkortdatabasen.
Skal der tilføjes et billede der ikke
eksisterer i arkivet, skal det sendes til
os via e-mail eller pr. brev.
Klik
ok
når det ønskede billede er valgt.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...32
Powered by FlippingBook