Visitkort Online manual - page 11

L A V E T N Y T V I S I T K O R T
1 1
SEND:
Her får du mulighed for at sende
dit visitkort som en stor/lille JPG-fil eller
som en PDF-fil på en e-mail adresse,
samt tilføje meddelelser.
Funktionen er velegnet ved korrektur,
hvor modtageren ikke sidder i samme
bygning/land.
Er der en pil i stedet for et brev, betyder
det, at du kan vælge imellem flere
visitkort.
Tast på pil og se de mulige kort.
Er der intet ikon, er der ikke valgt noget
kort i kortadgang.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...32
Powered by FlippingBook