Visitkort Online manual - page 5

d e f ø r s t e v a l g
5
Visitkort-online giver mulighed for
forskellige grader af adgang.
Nogle brugere skal måske kun have
adgang til at rette og bestille eget
visitkort.
Andre skal have adgang til alle
virksomhedens visitkort og mulighed
for at ændre i layout.
6
14
17
19
20
21
L A V E T N Y T V I S I T K O R T
R E T E T V I S I T K O R T
1 0
R E T F I R M A P R O F I L
1 3
S E V A R I A N T E R
1 5
S T A T I S T I K
T i l l æ g
s i d e
s i d e
s i d e
s i d e
s i d e
s i d e
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...32
Powered by FlippingBook