Visitkort Online manual - page 13

L A V E T N Y T V I S I T K O R T
1 3
Sådan ser dit færdige visitkort ud.
Er der specielle ting omkring
visitkortet, meddeles det i skrivefeltet.
Klik derefter på antal, hvor du bestem-
mer, hvor mange visitkort du ønsker.
Klik derefter
ok
.
Der vil komme en kvittering på
skærmen, der bekræfter din bestilling.
Klik på
Log ud
, hvis du ikke ønsker at
bestille flere visitkort.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...32
Powered by FlippingBook