Visitkort Online manual - page 23

2 3
Det er nu muligt at lægge validering
på indtastningsfelter på medarbej-
deroplysninger.
Validering af mobilnummer
Eksempelvis kan der valideres således
at mobilnummer indtastes som 2 og 2.
En anden mulighed er 4 og 4 osv.
v e d l i g e h o l d m e d a r b e j d e r
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32
Powered by FlippingBook