Visitkort Online manual - page 9

L A V E T N Y T V I S I T K O R T
9
Billede:
Når du klikker her, kommer denne
menu frem.
Her har du mulighed for at tilføje dit
­billede fra visitkortdatabasen.
Skal der tilføjes et billede der ikke
­eksisterer i arkivet, skal det sendes til
os via e-mail eller pr. brev.
Klik
ok
når det ønskede billede er valgt.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...32
Powered by FlippingBook