Visitkort Online manual - page 7

L A V E T N Y T V I S I T K O R T
7
Tilføj kort:
Husk at vælge kort-standard her og klik
derefter på
+
Herefter fremkommer alle de felter, det
pågældende kort har.
Vent til næste skærmbillede med at
udfylde de andre felter.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...32
Powered by FlippingBook