Visitkort Online manual - page 12

L A V E T N Y T V I S I T K O R T
1 2
Du er nu tilbage i hovedmenuen, her
har du mulighed for at kontrollere
oplysningerne og se det færdige
visitkort, inden du bestiller.
Klik på indkøbskurven under
bestil
.
Er der en pil i stedet for en indkøbs-
kurv, betyder det, at du kan vælge
imellem flere visitkort.
Tast på pil og se de mulige kort.
Er der intet ikon, er der ikke valgt noget
kort i kortadgang.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...32
Powered by FlippingBook